Правила клубу

Клуб Карпатки – це добровільне об’єднання бджолярів котрі проживають на теренах України та тримаюсь на своїх пасіках карпатську популяцію медоносних бджіл.

Щоб максимально налагодити роботу клубу були створені наступні прости правила:

1. Участь в Клубі є добровільною.
2. Членами Клубу можуть бути юридичні особи, установи, організації та об’єднання, громадяни України, громадяни інших держав, особи без громадянства.
3. Всі члени Клубу мають рівні права.
4. Члени Клубу можуть бути членами інших громадських об’єднань, спілок та клубів.
5. Член клубу може брати участь у засіданнях Клубу з правом голосу.
6. Члени Клубу зобов’язані:
— Брати участь у роботі Клубу (якщо протягом сезону не проявляє активності без поважніх причин може бути голосуванням виключений з Клубу);
— Дотримуватись вимог правил Клубу, інших внутрішніх документів Клубу;
— Виконувати рішення, прийнятті на Загальних зборах та засіданнях Клубу, які є обов’язковими для них та відповідають чинному законодавству України;
— Сприяти поширенню інформації про діяльність Клубу;
— Сплачувати вступні та членські внески за рішенням та в розмірах, встановлених Загальними зборами Клубу;
— Підтримувати авторитет Клубу, не вчиняти дій, які суперечать завданням Клубу, або підривають його престиж.
7. Рішення про прийняття в члени Клубу приймається зборами Клубу за допомогою голосування.
8. Починаючи з 01.03.2020 року обов’язковою підставою для набуття членства у Клубі є наявність рекомендацій як мінімум від двох діючих членів Клубу. Рекомендація надається у довільній формі.
9. За рішенням Загальних зборів Клубу члену може бути присвоєно статус Почесного члена Клубу. Почесними членами можуть бути фізичні особи, які внесли значний вклад у розвиток Клубу. Почесні члени Клубу мають всі права та обов’язки члена Клубу.
10. Добровільне припинення членства у Клубі здійснюється шляхом оголошення про вихід з Клубу на Загальних зборах Клубу.
11. Член Клубу, який систематично не виконує, або не належним чином виконує обов’язки, або вчиняє дії, що негативно впливають на репутацію Клубу, або перешкоджає своїми діями досягненню мети та завдань Клубу, а також, якщо його засуджено за вчинення злочину може бути примусово позбавлений членства за рішенням Загальних зборів Клубу.
12. За рішенням Загальних зборів до правил Клубу можуть бути внесені зміни та доповнення. Зміни набирають чинності з дати їх затвердження Загальними зборами Клубу.

Comments are closed.